Regulamin i informacje dla uczestników zajęć na sali od 14.10.2020

Regulamin

! Pod Regulaminem ważne informacje sanitarne dot. uczestnictwa w zajęciach od 14.10.2020!

Zapisanie się na kurs jest równoznaczne z akceptacją każdego punktu regulaminu Studia Tańca Hayfa oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie przez Katarzyna Galas-Koba Usługi Finansowe zwane dalej Studiem Tańca Hayfa, danych osobowych potrzebnych do zapisu, obsługi kursu oraz informowania o innych kursach i wydarzeniach z życia Studia Hayfa (imię, nazwisko, nr telefonu i adres mailowy, dane internetowe z FB czy Instagrama).

Regulamin jest dostępny w siedzibie Studia i na stronie internetowej www.hayfa.pl. 

Niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestniczki kursów ze stosowania się do jego postanowień.

Regulamin podstawowy:

Regulamin:

  1. Zajęcia odbywają się pod adresem: ul. 3 Maja 11a, 30-062 Kraków lub onlinie pod wskazanym linkiem. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru osobistego na terenie obiektu.
  2. Na sali tanecznej obowiązuje obuwie zamienne, nie rysujące podłogi.
  3. Przed zajęciami proszę zgłaszać się u prowadzącej podając imię i nazwisko oraz czy korzysta się z karnetu czy z karty benefitowej, w przypadku posiadania karty należy ją odbić przed zajęciami. Na zajęcia onlinie obowiązuje rejestracja wg. bieżącej informacji w Studiu.
  4. Koszt karnetu to 80zł za miesiąc nauki oraz 240zł za trzy miesiące. Okresowo występować mogą karnety i ceny promocyjne. Promocyjne karnety przypisane są do kursu i do jego czasu trwania a nie do ilości wejść.
  5. W karnecie na 3 miesiące jest możliwe 2 nieobecności nie pobierające „wejścia”. Nieobecności ponad te limity są liczone jak wykorzystane wejście. W uzasadnionych przypadkach można karnet zawiesić (dłuższa choroba, ciąża, delegacja) ale trzeba to zgłosić na początku okresu zawieszenia.
  6. Karnety kupuje się dokonując płatności na konto firmowe, przelew powinien być zatytułowany nazwiskiem oraz godziną zajęć na które się chodzi.
  7. Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach wyznaczonych przez harmonogram. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć podając te informację do wiadomości na swojej stronie internetowej lub informując uczestniczki w inny sposób (mail lub telefon lub sms lub Facebook lub Instagram). Odwołanych zajęć nie wlicza się do karnetu.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania startu grupy lub jej rozwiązania gdy liczba osób w grupie spadnie poniżej 10 lub z innych ważnych przyczyn. Organizator zawiesza wtedy wykupione karnety lub zwraca proporcjonalnie do wykorzystania pieniądze za karnety.
  9. Studio ma możliwość zorganizowania zastępstwa za instruktorkę, zamienienia terminu zajęć jednorazowo oraz na stałe gdy wymagają tego zmiany organizacyjne (np. zmiana stopnia zaawansowania grupy), o czym kursantki zostaną poinformowane poprzez wysłanie wiadomości tekstowej sms, e-mailem lub osobiście lub poprzez Facebook.
  10. Zajęcia trwają 50min.
  11. Przychodząc na zajęcia oświadczasz, że Twój stan zdrowia Ci na to pozwala, w razie pytań zasięgnij porady lekarza. Jeśli chorujesz na coś co może wymagać interwencji podczas zajęć lub nie możesz wykonywać pewnych ćwiczeń poinformuj prowadzącą i nie wykonuj tych ćwiczeń. Kobiety w ciąży powinny zgłosić ten fakt mailowo przed zajęciami i biorą udział w zajęciach za zgodą swojego lekarza oraz na własną odpowiedzialność.
  12. Podając nam swoje dane, imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne zgadzasz się na ich wykorzystanie w celu informowania Ciebie zarówno o bieżącym, jaki i o przyszłych kursach, promocjach i wydarzeniach w naszej szkole. Zawsze możesz się do Nas zwrócić z prośbą o usunięcie lub modyfikację danych (komunikacja mailowa). Zapis i uczestniczenie w zajęciach oznacza akceptację naszej polityki prywatności – dostępna na www.hayfa.pl.
  13. Jeśli na zajęciach robione są zdjęcia lub filmy, zgadzasz się na ich publikację przez Studio. Jeśli się nie zgadzasz – nie pozuj do nich i zgłoś to prowadzącej przed wykonaniem zdjęć/filmu.
  14. W szczególnych sytuacjach mogą funkcjonować regulaminy dodatkowe – uzupełniające lub zastępujące powyższe postanowienia.

  W razie pytań służymy pomocą.

  Studio Tańca Hayfa

 

Przypominamy, że obowiązujące zasady RODO zostały opisane na stronie www.hayfa.pl i stanowią integralna część z profilem na Facebook oraz Instagram.

Profil na portalu Facebook oraz Instagram prowadzony przez Studio Tańca Hayfa markę firmy Katarzyna Galas-Koba Usługi Finansowe jest publiczny. Administratorem danych osobowych, które zostawiasz odwiedzając nasz profil (np. imię i nazwisko, wizerunek, identyfikatory internetowe, komentarze, polubienia) jest Firma Katarzyna Galas-Koba Usługi Finansowe w Krakowie przy ul.Beskidzkiej 22/5. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu efektywnego prowadzenia naszego profilu, przedstawiania Ci informacji o naszej ofercie handlowej i organizowanych wydarzeniach, a także w celach statystycznych i analitycznych. Pozostałe informacje o zasadach ochrony danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce Prywatności dostępne na www.hayfa.pl.

Dla ułatwienia omawiana treść poniżej:

Informacja Administratora Danych Osobowych – obowiązek informacyjny RODO

dla uczestników kursów w Studiu Tańca Hayfa będącego marką firmy Katarzyna Galas-Koba Usługi Finansowe oraz dla odbiorców treści internetowych.

Szanowni Państwo. W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018r. Rozporządzenia Unii Europejskiej, informujemy iż Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Katarzyna Galas-Koba Usługi Finansowe NIP 676 228 14 43 z siedzibą w Krakowie przy ulicy Beskidzkiej 22/5.

Dokładamy wszelkich starań aby Państwa dane były u nas bezpieczne.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6. ust. RODO, a ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji, organizacji i promocji marketingowej kursów tańca oraz wszelkich eventów szkolnych. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest firma Katarzyna Galas-Koba Usługi Finansowe. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej wcześniej dobrowolnej zgody. Przetwarzamy imię, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, twój adres email oraz numer telefonu – w zależności jakie dane nam udostępniłeś. Dodatkowo wyraziłeś zgodę na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Informujemy również o prawie dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Z Administratorem – Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej: studio@hayfa.pl, telefonicznie: +48 517 311 872 .

Pozdrawiamy serdecznie,

Studio Tańca Hayfa

 

 

PROCEDURA SANITARNA WAŻNE!!!

W trosce o personel oraz klientów Studia Hayfa poniżej publikujemy informacje sanitarne. Znajdziecie tu opis oraz linki do źródeł pogłębiających dany temat. Prosimy zapoznaj się z tymi informacjami przed udziałem w zajęciach na sali.

 

Celem wdrażanych procedur jest:

 1. zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz klientów Studia,
 2. minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz klientów i innych osób z zewnątrz,
 3. ograniczenie liczby kontaktów na terenie Studia,
 4. kompleksowe działanie dostosowane do sytuacji.

 

Regulamin Studia w czasie stanu epidemicznego (w uzupełnieniu do standardowego Regulaminu)

 

INSTRUKCJA SANITARNA (REGULAMIN DODATKOWY STUDIA HAYFA) DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ STACJONARNYCH NA SALI.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa naszych klientów i pracowników oraz maksymalnego zminimalizowania ryzyka zakażenia a także ograniczenia liczby kontaktów na terenie studia, wdrożyliśmy poniższe zasady. Pracownicy Studia dokładają wszelkiej należytej staranności w celu ich przestrzegania o co prosimy także naszych klientów.

 

  1. Instrukcja sanitarna (Regulamin dodatkowy Studia Hayfa) dla uczestników zajęć stacjonarnych na Sali z dnia 13.10.2020 obowiązuje do odwołania lub wprowadzenia zmian.
  2. Maxymalna liczba osób na sali (bez instruktora) to 7 osób. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje zachowywanie dystansu społecznego.
  3. Maseczki jesteśmy zobowiązani nosić od chwili wejścia do szkoły (przekroczenie progu wejścia), na korytarzu, w toaletach, do momentu wejścia na salę ćwiczeń i rozpoczęcia ćwiczeń, gdzie możemy tańczyć bez zakrywania nosa i ust. W uzasadnionych sytuacjach decyzją grupy można zasłaniać usta i nos w trakcie zajęć.
  4. Zachowujemy bezpieczny odstęp 1,5m między osobami także na sali ćwiczeń.
  5. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszczone są w strefie wejścia (wchodzimy od strony parku, nie przez restauracje) oraz na sali tanecznej. Prosimy o użycie płynu przy wejściu, na sali i przy wyjściu. Prosimy nie dotykać rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu. Prosimy o ograniczenie dotykania powierzchni wspólnych jak np. parapety, poręcze, klamki.
  6. Przerwy techniczne między lekcjami (ok.10 min), służą do wietrzenia sali i dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach wspólnych. Sala będzie wietrzona w miarę możliwości w sposób ciągły.
  7. W celu uniknięcia skupisk ludzkich przy wymianie osób na lekcjach prosimy o przychodzenie na lekcje do szkoły 5min wcześniej i wychodzenie po lekcji ze szkoły także możliwie najszybciej. Jeśli jesteście przy szkole wcześniej lub chcecie porozmawiać po zajęciach (zachowując odstęp) zachęcamy do spędzenia tego czasu na terenie parku przed szkołą.
  1. W okresie epidemii nie udostępniamy szatni. Prosimy o przyjście na zajęcia w stroju lub założenie go na siebie w inny sposób przed zajęciami.
  2. Przed wejściem na salę należy zdjąć obuwie „zewnętrzne” i użyć zamiennego.
  3. Prosimy osoby z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość) o rozważenie decyzji o korzystaniu z zajęć na Sali – zapraszamy na lekcje onlinie.
  4. Nie możesz niestety skorzystać z usług Studia jeśli:

  – obserwujesz u siebie objawy choroby zakaźnej (udaj się do domu i skorzystaj z teleporady)

  – jesteś objęta kwarantanną lub izolacją,

  – miałaś w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.

  1. Wchodząc na teren Studia oświadczasz, iż nie obserwujesz u siebie objawów choroby zakaźnej, nie jesteś objęta kwarantanną lub izolacją oraz nie miałaś w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19 oraz zapoznałaś się i akceptujesz postanowienia regulaminu standardowego oraz dodatkowego (wraz z procedurami i instrukcjami) na czas epidemii.
  2. Obowiązkiem staje się informowanie o niemożliwości udziału w zajęciach na jakie jesteś zapisana. O tym, że nie będzie Cię na zajęciach poinformuj niezwłocznie po ustaleniu tego faktu za pomocą wiadomości tekstowej SMS na numer 517311872. Mile widziana informacja o zwolnionym przez Ciebie miejscu jako post bezpośrednio na naszej grupie na Facebook „Bellydance z Hayfą”.
  3. Udział w zajęciach jest możliwy tylko po mailowym zapisaniu się na nie (zapisy przyjmujemy do środy do godz.20.00 na czwartek) i uzyskaniu potwierdzenia zwrotnego dot. miejsca w grupie. Osoby uczęszczające na dany kurs regularnie nie mają obowiązku zapisu na każde zajęcia – jesteś na liście do odwołania.
  4. W razie wprowadzenia bardziej restrykcyjnych wytycznych dla działalności szkół tańca/fitness lub innych zdarzeń mających na to wpływ, Studio przejdzie w tryb działania onlinie lub hybryda, kontynuując w ten sposób zajęcia na dedykowanej platformie internetowej.

Procedury zapobiegawcze: zapewnienie bezpieczeństwa pracowników/trenerów

 1. Pracownicy/trenerzy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ w celu uzyskania teleporady medycznej; oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Należy podzielić realizowane przez pracowników obiektu zadania tak, aby ich część – niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie – mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie.
 3. Kluby/siłownie/obiekty wspinaczkowe są obowiązane zapewnić:
  • osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, maseczki lub przyłbice ochronne oraz rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
  • możliwość zachowania odległości między pracownikami, co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe (wówczas należy stosować środki ochrony osobistej).
 4. Należy zorganizować pracę z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego.
 5. Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych, spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości  pomiędzy pracownikami minimum 1,5 m; preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 6. Zaleca się ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:
  • wprowadzenie różnych godzin przerw,
  • zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).
 7. Szczególną troską należy objąć pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażować w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60. r.ż. oraz przewlekle chorych.
 8. Wytyczne dla pracowników:
  • przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem,
  • nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków; jeśli to niemożliwe (ćwiczenia siłowe)  – maksymalnie zwiększyć odległość pomiędzy osobami (minimum 1,5 metra),
  • zachować bezpieczną odległość od klientów i współpracowników poza stanowiskiem pracy (rekomendowane minimum 1,5 m),
  • regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),
  • podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
  • starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
  • używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów (jak ręcznik, butelka z wodą),
  • dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, przed, w trakcie i po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak np. uchwyty, poręcze, ławki, drążki, ale też włączniki świateł czy urządzeń. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci;
  • unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
 9. Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się  utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Zaleca się higienę rąk:
 • przed i po pracy z klientem,
 • po dotykaniu banknotów/kart kredytowych, klamek itp,
 • przed dotykaniem ust, nosa, czy oczu,
 • po zanieczyszczeniu rąk wydzieliną z dróg oddechowych, np. w przypadku kasłania, kichania,
 • przed i po skorzystaniu z toalety,
 • przed wejściem do pomieszczenia dla personelu,
 • przed i po posiłku, spożywaniu napojów.
 1. Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa klientom

 1. Zaleca się:
  • poinformowanie bądź zapoznanie (mailem, na miejscu) z nowym regulaminem o bezpiecznym korzystaniu klienta z siłowni/klubu fitness/obiektu wspinaczkowego oraz sprzętu do ćwiczeń;
  • umieszczenie informacji o maksymalnej liczbie ćwiczących na siłowni/w klubie fitness/obiekcie wspinaczkowym przy wejściu oraz każdej sali (w przypadku oddzielnych sal do ćwiczeń);
  • udostępnienie informacji dla osób z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość), o rozważeniu decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, albo zaniechaniu korzystania z siłowni/ fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego;
  • umieszczenie infografiki / plakatu w widocznym miejscu dot. zachowania określonych wytycznych  bezpieczeństwa sanitarnego w danym obiekcie, zamieszczenie informacji na stronie internetowej obiektu;
  • utrzymanie odległości przynajmniej 1,5 m pomiędzy klientami i pracownikami siłowni/klubu fitness/obiektu wspinaczkowego; zaleca się wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między ćwiczącymi;
  • rozstawienie sprzętów do ćwiczeń w odpowiednich odległościach od siebie – przynajmniej 1,5 m lub wykluczenie z użytkowania sprzętu, który przymocowany jest na stałe i nie spełnia określonej odległości lub dopuszczenie używania co drugiej maszyny w tym samym momencie – nadzór sprawuje personel klubu;
  • ustalenie przerwy technicznej w ciągu dnia na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń;
  • zapewnienie, w miarę możliwości, stałego wietrzenia wszystkich pomieszczeń siłowni/klubu fitness/obiektu wspinaczkowego;
  • w przypadku wyposażenia obiektu w system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej – utrzymywanie rygorystycznych zasad w zakresie wysokiej krotności wymiany powietrza w obiekcie, poprzez doprowadzanie do obiektu (w miarę możliwości technicznych) głównie świeżego – atmosferycznego odpowiednio uzdatnionego powietrza z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji, a następnie usunięcie zużytego powietrza na zewnątrz obiektu. Nie należy stosować ww. wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji. Dopuszcza się krzyżowe i obrotowe wymienniki ciepła stosowane w centralach wentylacyjnych.
 2. W zależności od powierzchni siłowni/klubu fitness dopuszcza się ograniczoną liczbę klientów w pomieszczeniach, tak aby była 1,5 m odległość między osobami.
 3. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk powinny być dostępne dla klientów w obszarze wejścia/ recepcji oraz przy wyjściu z toalet oraz każdej sali do ćwiczeń.
 4. Rekomenduje się zapewnienie preparatu do dezynfekcji przy każdej strefie treningowej w zasięgu wzroku osób trenujących.
 5. Zaleca się dezynfekowanie każdego urządzenia używanego przez klienta po zakończonym ćwiczeniu. Czynność realizowana jest przez klienta na podstawie widocznej informacji/instrukcji przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji; zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych pomocy – typu maty.
 6. Należy dezynfekować blat recepcyjny po każdym kliencie i przestrzegać, aby przy stanowisku recepcyjnym znajdowała się 1 osoba – wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między klientami przed recepcją.
 7. Możliwość funkcjonowania saun, solarium, stref relaksu, jacuzzi, kabin prysznicowych, stref mokrych zależne od obowiązującego prawa.
 8. Nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk.
 9. Zaleca się dezynfekowanie szafek na ubranie przed i po korzystaniu przez klienta.
 10. Dezynfekcje toalet należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 2h w godzinach szczytu (w dni robocze od godz. 16); ograniczyć liczbę osób przebywających jednoczasowo w toaletach – zakłada się 1 osoba na 2 kabiny/toalety.
 11. Zwiększona dezynfekcja przestrzeni samoobsługowych, w tym samoobsługowych śluz wejściowych, czytników linii papilarnych lub biometrycznych, automatów wendingowych.
 12. Dopuszcza się funkcjonowanie części gastronomicznych z zastrzeżeniem, że  zorganizowane będą zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dla obiektów gastronomicznych.
 13. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
 14. Dodatkowo dla obiektów wspinaczkowych wprowadza się:
 • Zachowanie minimalnej 1,5 metrowej odległości między osobami wspinającymi się po powierzchni ściany wspinaczkowej.
 • Nakaz dezynfekcji wypożyczanego i przekazywanego osobistego sprzętu wspinaczkowego tj. (buty, uprząż, przyrząd do asekuracji, kask) przed każdą sesją wspinaczkową.
 • Zakaz wymieniania się sprzętem osobistym tj. (buty wspinaczkowe, uprząż, przyrząd do asekuracji, kask) pomiędzy osobami w ramach jednej sesji wspinaczkowej.
 • Zakaz używania na obiektach wspinaczkowych wspólnej magnezji, w tym prowadzenia wypożyczalni magnezji. Zalecane jest używanie magnezji indywidualnej, w szczególności magnezji w płynie.

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/trenera

 1. Pracownicy/trenerzy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów wskazujących na chorobę zakaźną nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gov.pllub gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma takiego pomieszczenia należy wydzielić obszar, w którym osoba będzie odseparowana od innych w odległości minimum 1,5 m z każdej strony.
 5. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik/ klient, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u klienta

 1. Klienci przed wejściem do obiektu powinni zostać poinformowani, że nie mogą skorzystać z usługi jeśli:
 • obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej; powinni udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej,
 • są objęci kwarantanną lub izolacją,
 • mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chora na COVID-19.
 1. Jeśli u klienta występują niepokojące objawy choroby podczas korzystania z siłowni/ fitness/wspinaczki należy odsunąć go jak najszybciej od zajęć i poprosić o jak najszybsze udanie się transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego.
 2. Należy przerwać zajęcia, gruntownie zdezynfekować przestrzenie, w których przebywał zakażony klient oraz zdezynfekować urządzenia/ przyrządy, które były wykorzystywane przez niego w trakcie świadczenia usługi.
 3. Należy o zdarzeniu poinformować powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla miejsca lokalizacji obiektu.
 4. Zaleca się ustalenie listy pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w otoczeniu klienta i stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie pl/web/koronawirusoraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym
 5. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

Zasady prawidłowego mycia rąk.

Jak myć ręce? Podstawowe zasady:

 • myj ręce ok. 30 sekund
 • rozpocznij od zmoczenia rąk wodą
 • nabierz tyle mydła, aby pokryły całą powierzchnię dłoni
 • dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając o siebie rozprostowane dłonie
 • pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów palców oraz okolic kciuków
 • na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha jednorazowym ręcznikiem

Myjąc ręce w miejscu publicznym staraj się nie dotykać umytymi rękoma klamek, drzwi oraz innych elementów wyposażenia, mogą znajdować się na nich liczne bakterie. Wychodząc możesz posłużyć się papierowym ręcznikiem, który ograniczy kontakt z drobnoustrojami.

Więcej na https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

 

Instrukcja jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę oraz rękawice.

Na załączonych infografikach oraz na: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

 

Instrukcja jak skutecznie dezynfekować ręce.

Na załączonej poniżej infografice oraz więcej na: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

 

Dziękujemy za stosowanie się do powyższych zasad J

Studio Tańca Hayfa

Katarzyna Galas-Koba